‘t Gooi

Het Museum Hilversum wil meer betrokkenheid met de stad; Een platform vormen voor debat over de geschiedenis en identiteit van Hilversum.

In loondienst bij Tinker heb mee gewerkt aan het visie-document voor de nieuwe richting van het museum. Het publiek, en partners in de stad, denken en doen mee door kunst en talent in te brengen en deel te nemen aan activiteiten en het debat. Zeg maar art- en crowdsourcing op een uitdagende en uitnodigende manier. Met deze nieuwe visie introduceert de studio een prikkelend thema waar brede programmering omheen plaatsvindt met videokunst, mini-expo’s en evenementen.
Ik heb de grafische laag voor de nieuwe inrichting van het museum ontworpen waarmee deze nieuwe visie wordt uitgedragen. Het museum is nu een open studio waar aandacht is voor de identiteit van de stad en zijn bewoners.
jaar
2013
ontworpen in dienst bij
Tinker Imgagineers
Opdrachtgever
Museum Hilversum
Fotografie
Mike Bink