De Dijk

Voor het Fries Museum, Leeuwarden heb ik een illustratie ontworpen die als een tijdlijn het verhaal over de terpen en dijken in Friesland vertellen.

Jaar
2012
ontworpen in dienst bij
OPERA Amsterdam