Bestemming Havenstad

Bestemming Havenstad ‘Bestemming Havenstad’ is de nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Hierin ontdekken bezoekers het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en haar haven, en hoe die twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Stap in een virtuele metro en reis van dam tot wereldhaven. De expositie is een reis door de tijd, die… Read More

Venster op de haven

Venster op de haven Het bedrijf Spido is 100 jaar! Spido begon ooit als pendeldienst voor zeelieden en postbodes en groeide later uit tot één van de leukste uitjes in Rotterdam. In de tentoonstelling ‘Venster op de Haven’ in het Maritiem Museum Rotterdam kijk je letterlijk door vensters naar de steeds veranderende haven van Rotterdam. Je… Read More

Waterproof

Waterproof, Veiligheid op zee Wist je dat schepen ook keurmerken krijgen? Want hoe wordt een schip eigenlijk zeewaardig? De tentoonstelling Waterproof gaat over klassenbureaus. Zij controleren van scheepstekening tot aan de proefvaart of schepen veilig zijn. Hier gaat natuurlijk heel veel papierwerk in om: kasten en boeken vol met tekeningen, checklijsten, regels en andere formulieren.… Read More

Beesten aan boord

Beesten aan boord Sinds mensen per schip reizen nemen ze dieren mee aan boord. Als huisdier, om te eten, om te verkopen, voor de dierentuin. En dan hebben we het nog niet over ratten en andere beesten die ongevraagd meeliften. Daarover wilde het Maritiem Museum Rotterdam een kindertentoonstelling maken. Een die óók nog leuk zou… Read More