Nederlands Openluchtmuseum

Publiekspresentatie ‘Leven met Dementie’.

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem opent in 2024 zes doorzonwoningen voor publiek. Samen met Elvire Jansen en Iris Knapen van XPEX Experience Experts werk ik aan de publiekspresentatie in een van deze woningen. Het publiek zal zich wanen in de jaren 70 en tegelijk leren wat alzheimer betekent voor de mens en zijn omgeving.

Het aantal mensen met dementie is de afgelopen decennia bijna verzesvoudigd en stijgt in Nederland naar meer dan een half miljoen in 2040. Deze demografische ontwikkeling is voor het museum de eerste aanleiding geweest om te onderzoeken hoe het museum kan bijdragen aan de kwaliteit van leven voor deze groeiende groep ouderen met dementie.

In deze woningen is aandacht voor

Dementie heeft een enorme impact op het leven van alledag. Er zijn manieren om er mee om te gaan. In deze presentatie krijgen bezoekers inzicht in ‘leven met dementie’, handvatten om om te gaan met de ziekte en met mensen die dementie hebben.

De ziekte heeft grote gevolgen, maar het is niet het einde van het leven. Er is nog veel moois te beleven en veel kan nog wél.